R1a Peoples = Scythians/Sarmatians/Huns and King Atilla

R1a Szkíta génjelző [lilás bíbor szín] - A SCINECE magazin 2000. november 10-ei (Vol. 290) számában megjelent „The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective” című közlemény.

„Slavs” = Scythians/Sarmatians/Huns!!! R1a dominant countries, faces: Poland, Belarus, Russia, Ukraine, Slovakia, Czech Republic, Hungary

Missing from the video: Almost R1a dominant countries but high R1a frequency: Estonia, Latvia, Lithuania. Missing R1a dominant country from the video: Slovenia.

In this video I tried to show how the Eastern European people looks like, especially women but ordinary just like famous people too. R1a is a paternal lineages and this haplogroup only can found in men but physical appearance and features also inherited by women from her likely R1a fathers.

See: Judit Olasz et al - „DNA profiling ofHungarian King Béla III and other skeletal remains originating from the Royal Basilica of Székesfehérvár.” Based on the STRS, the authors conclude he was R1a

Legfrissebb genetikai vizsgálat [Neparáczki Endre] egyöntetűen kimutatta a hazaérkezőkről az Alán-Szkíta-Hun HármassÁgot.„Szlávok” = Szkíták/Szarmaták/Hunok!!! - Genetikailag olyan, hogy „indoeurópai” nem létezik. Nincs „szláv” sem, csak európai, és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok [R1a] csoportjával jellemezhető népeket.

„Thor Heyerdahl a norvégek híres utazója (a Kon-Tiki expedició szervezője) a vikingek őshazáját ezen a részen az Azovi tenger környékén vélte felfedezni, ezért több kutatóutat tett az Azovi tenger környékére és Azerbajdzsánba., ahol Bakutól 50 km-re nyugatra Gobustanban nagy sziklarajzok emlékeztetnek a viking hajókra. A sziklarajzok teljesen megegyeznek az északon is található viking hajókat ábrázoló sziklarajzokkal. Thor Heyerdahl szerint a vikingek a nagy folyókon (Don, Volga, Dnyepr stb) állatbőrből és fából készült szétszethető hajókon közlekedtek.” Sok Uldin [Hun Fejedelem] nevű ember él Svédországban. Odin [egyet is jelent] - Udi/n - Udine.

Osirius: történetíró Hispániából AC. 450 körül eredetileg varingar-nak írta le a későbbi varjágoknak vagyis ruszoknak, még később varégoknak, legvégül viKingeknek nevezett rokonainkat.

Ezeket mi Szkítáknak vagy Hunoknak nevezzük. Igaz, hogy ők Ruszoknak nevezik magukat.” - Konsztantinosz császár. Rusz Rurik-dinasztia: Hun volt!

Gordon Childe és Fritz Scachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben, az Európai népek tanítómesterei a Kárpát-medencei Szkíták voltak.

Coccius Sabechius: „Senki előtt sem lehet kétséges, hogy a Hunok vagy Magyarok Szkíták voltak.”

Antonio Bonfini: „…Az összes történetírók megörökítik azt, hogy a Magyarok a Hunoktól eredtek… akik a Szkítáktól származtak.”

A pápai bullák így kezdődtek évszázadokon keresztül: „A Királyi Scythák utódai, a Hunok és Avarok leszármazottai, a mai Magyarok” 

Zosimus: „A Hunok voltak egy úgynevezett Királyi Szkíták…” [„Hunnos, sive adeo Regii Scythae nuncupandi sunt…”]

Atilla Király Birodalma

Evagrius: „A háború idején ugyanúgy, ahogy ünnepeken, Atilla a Király Szkíta regéket adott elő…” [„Temporibus iisdem bellum, quod multorum sermone celebratur, ab Attila Scytharu rege excitatum suit…”]

Képes Krónika: „…mihelyt egy Szkíta elesett, Atilla nyomban másikat állított helyére.”

Atilla, Isten kegyelméből Bendegúz fia, a nagy MAGor unokája, ki Engadiban [UrFa/Edessa] nevelkedett, a hunok, médek, gótok, dánok [dák/dag = hegyet jelent, dákok a pártusok] királya, a földkerekség ijedelme, Isten ostora.” - Képes krónika - (1358)

Atilla Isten kegyelméből Bendegúz fia, aki Engadi-ban [UrFa/Edessa] született, a Nagy Nemroth Unokája [Nepos Magni Nemroth], a magyarok, médek és gótok királya, a földkerekség félelme és Isten ostora”. - Budai Krónika (1473)

„Ősidők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból Hun és Skytha Ősi Népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke.” - Zajti Ferenc - Magyar évezredek (1939)

Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti győzelemre megint a Hunok s Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.” - Wass Albert: Hagyaték (részlet)

MAGyarok Szkíta megnevezései: forrásokkal

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Eltitkolt ősi próféciák a végítéletről: a Hun-Magyarság Népéről

Holokauszt: „Csalással viselj háborút.”

ARSZAKIDA ÖRÖKSÉGE: „A Szent Királyok Nemzetsége”