Igazság a Szvasztikáról - Truth about Swastika

Szvasztika ikonokon Oroszországból

Ideje ezt is Rendben Tenni és hol másol, mint ittHun HungÁriában ~ Szvasztika/Swastika: Tejút Spirál, Nap Tisztelete, KozmiKus MagiKus EgyeTemes TeremtőErő legősibb JelKépe! Árja szanszkrit jelentése: Nemes, Erényes, Igaz… „Habár fölűl a gálya, S alúl a vÍznek Árja, Azért a vÍz az Úr!”

The „Aria” = Hun here is; Arrian [2th century] writes Ariusque qui Arios another form for this is; Darius que qui Unos or Darius que qui Hunnos The Iitinerarum Alexandri [4th century] has also; Darius que qui Hunnos or Arius que qui Arios or Arius que qui Hunnos so the Huns are the Arians. 

Az ,,Ária” = Hun-t jelent itt; a [2. században] Arius que qui Arios más formájáról ír ennek; Darius que qui Unos vagy Darius que qui Hunnos. A Nagy Sándor utazásai [4. század] is; Darius que qui Hunnos or Arius que qui Arios vagy Arius que qui Hunnos vagyis a Hunok az Árják. 

The Yezidi [Jazygian/Alan] calendar is 6764 yrs old and is the oldest in the Middle East. There is a prophecy, which the Yezidis believe, that says all Aryan tribes will be united in spiritual harmony as one people. No other time in history, but in the past 1500 years have we seen this happen.  

A 6764 éves Jazidi [Jász/Alán] naptár a legrégebbi naptár Közel-Keleten. Van egy jóslat, melyben a Jazidik [Jászok] hisznek, ami azt mondja, hogy az Árja törzsek spirituális harmóniában egyesülnek majd egy emberként. Semmikor máskor történelmünkben nem láttuk ezt megtörténni, mint az elmúlt 1500 évben.


HungAria - MagUra - SzemUra: Az ázsiai Media neve a Médok [Médek] odatelepedése előtt Aria volt (Herod. VII, 62. Paus. II, 3.)

Hunok Egyesítése - Hun Arians Unit 

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Eltitkolt ősi próféciák a végítéletről: a Hun-Magyarság Népéről

Holokauszt: „Csalással viselj háborút.”

ARSZAKIDA ÖRÖKSÉGE: „A Szent Királyok Nemzetsége”